linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Proponowany Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w roku 2023 –

Proponowany Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w roku 2023

 

 

Proponowany Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie Porządku.
 5. Przedstawienie „Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich w Banku Spółdzielczym w Koninie”.
 6. Omówienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koninie za 2022 rok.
 7. Omówienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koninie za 2022 rok.
 8. Omówienie pozostałych spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Dyskusja.
 10. Uchwały i wnioski.
 11. Zakończenie Zebrania.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koninie