linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Historia Banku –

Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Koninie sięga końca XIX wieku. Dokumentem świadczącym o utworzeniu Banku jest pisany w języku rosyjskim Statut Konińskiego Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego zatwierdzony w dniu 18 września 1899 roku przez ministerstwo finansów Imperium rosyjskiego w Petersburgu.
Inicjatywa powstania Towarzystwa zrodziła się wśród grona lokalnych patriotów rekrutujących się z ziemian, przemysłowców i inteligencji ziemi konińskiej.

Celem powołania Towarzystwa była walka z lichwą, obrona polskości przed zaborcą rosyjskim, podnoszenie świadomości społecznej
i narodowej oraz rozwój kultury polskiej wśród miejscowej ludności. Jak wynika ze statutu do zadań Towarzystwa należało udzielanie tanich i dogodnych pożyczek rolnikom, rzemieślnikom i kupcom na rozwój ich gospodarstw i warsztatów, przyjmowanie oszczędności oraz pośredniczenie przy zakupie i sprzedaży wytworów pracy swoich członków.

Na przestrzeni 120 letniej działalności Bank dostarcza niezbędnej pomocy finansowej swoim członkom oraz licznym klientom, zawsze czynnie uczestniczy w życiu społeczno – gospodarczym i kulturalnym miasta Konina i regionu. Dynamiczny rozwój Banku Spółdzielczego w Koninie nastąpił w latach 1990 – 1999. Bank doskonale dostosował się do nowych reguł gospodarki rynkowej, poszerzył obszar działania poprzez przyłączenie 8 banków spółdzielczych oraz utworzenie dwóch nowych placówek w terenie.

Zmiany organizacyjne związane z poszerzeniem terenu działania, modernizacja posiadanej bazy materialnej oraz wprowadzanie nowych technologii służą ulepszeniu i usprawnieniu funkcjonowania Banku pozwalając na zwiększenie kapitałów własnych oraz osiąganie bardzo dobrych wyników i umocnienie jego potencjału ekonomicznego. Aktualnie koniński Bank Spółdzielczy posiada 13 placówek operacyjnych połączonych ze sobą systemem on-line. Zasięgiem działania obejmuje miasta Konin i Turek oraz gminy Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Golinę, Stare Miasto, Rychwał, Grodziec, Tuliszków, Władysławów i Przykonę. W Banku zatrudnionych jest 78 doskonale znających klientów i dobrze wykwalifikowanych pracowników.