linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Sprawozdania finansowe Banku –

Sprawozdania finansowe Banku

Dokument Na dzień Plik
Sprawozdanie finansowe Banku 31.12.2023 pobierz
31.12.2022 pobierz
31.12.2020 pobierz
31.12.2019 pobierz
31.12.2018 pobierz
31.12.2017 pobierz
Informacje podlegające ujawnieniu w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału 31.12.2022 pobierz
31.12.2021 pobierz
31.12.2020 pobierz
31.12.2019 pobierz
31.12.2018 pobierz
31.12.2017 pobierz