linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Dokumenty zastrzeżone –

Dokumenty zastrzeżone

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Powiadomić policję (gdy utrata nastąpiła poprzez kradzież).
Natychmiast zastrzec je w systemie DZ.
Wyrobić nowy dokument.

Gdzie zastrzegać?
W każdej placówce swojego Banku (w Systemie DZ uczestniczą prawie wszystkie Banki w Polsce).
Jeżeli ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien zastrzec dokumenty w Banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich osób (lista na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl).

Jakie dokumenty należy zastrzegać?
Najważniejsze są: dowód osobisty (też tymczasowy), paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu, książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny, karta płatnicza.

Dlaczego należy zastrzec utracone dokumenty?
Dziennie dokonuje się milionów operacji, m.in. wpłaty i wypłaty pieniędzy z kont bankowych, przelewy, zakładanie rachunków, umowy o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Wtedy potwierdzana jest tożsamość Klienta. Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, m.in. do:
– wyłudzenia pożyczki,
– wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
– kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów,
– zakładania fikcyjnych firm, aby wyłudzić kredyt, zwrot podatków.

Jak działa System Dokumenty Zastrzeżone?
Zastrzeżenia dokumentów przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się w Systemie w czasie niemal rzeczywistym.
Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie. Korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych. Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty mogą także sprawdzać m.in. notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.