linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Władze Banku –

Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku
Przewodniczący Rady Henryk Janasek
Zastępca Przewodniczącego Rady Ewa Kowalczewska
Sekretarz Rady Danuta Krawczyk
Członek Rady Maciej Malinowski
Członek Rady Bogdan Janaszkiewicz
Członek Rady Krzysztof Małolepszy
Zarząd Banku
Prezes Zarządu dr Przemysław Jóźwiak
Wiceprezes Zarządu Marzena Nowakowska
Wiceprezes Zarządu Karol Szefliński