linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty i pożyczki –

Oferta Oferta dla rolnictwa Kredyty i pożyczki

Kredyty – Rolnicy

Pełne zarządzanie Twoimi uprawami czy inwentarzem żywym często wymaga dodatkowych środków. Zaskoczył Cię nieoczekiwany wydatek, a może chcesz sfinansować ciekawą inwestycję? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

 

Kredyt inwestycyjny dla Rolników SGB Agro

to najlepsze rozwiązanie dla osób chcących zwiększyć swoje możliwości. Dzięki nam nabędziesz maszyny, urządzenia, środki transportu, nieruchomość (kupno, remont lub rozbudowa) i wyposażenie. Sfinansujemy także inne wydatki związane z realizacją inwestycji. Kredytujemy do 100% kosztów, a kredyt możesz spłacać nawet do 20 lat!

 

Kredyt Unijny SGB

dostępny jest dla wszystkich, którzy podpisali umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Dzięki niemu możesz zrealizować projekt przed otrzymaniem dotacji.

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym SGB Agro

pozwoli Ci pokryć bieżące wydatki i zwiększyć skalę obrotów. Kwotę kredytu dostosujemy do Twoich bieżących potrzeb kredytowych, a spłacisz go w dogodnym dla Ciebie terminie (limit odnawialny).

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym SGB Agro

to produkt przygotowany głównie z myślą o Twoich bieżących potrzebach kredytowych. Umożliwi Ci on płynne zarządzanie gospodarstwem – kwota kredytu zostanie dostosowana do Twoich potrzeb, a spłacać go możesz nawet przez 3 lata.

 

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

u nas możesz wziąć kredyt preferencyjny z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w takich liniach kredytowych, jak:

  • kredyt na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym – Symbol RR,
  • kredyt na zakup użytków rolnych na zasadach pomocy de minimis – Symbol Z,
  • kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – Symbol PR,
  • kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K01,
  • kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K02,
  • kredyt obrotowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania, stosowany na zasadach pomocy de minimis, na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K02,
  • kredyt na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z częściową spłatą kapitału – Symbol MRcsk.

Więcej informacji na temat kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR znajdziesz na stronie ARiMR.

 

Szczegóły oferty w Oddziałach. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.