linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek bieżący – walutowy –

Oferta Produkty Rachunki Rachunek bieżący – walutowy

Rachunek bieżący – walutowy

Rachunki walutowe bieżące (USD, EUR, GBP) – przeznaczone są dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym osób będących przedsiębiorcami, rolnikami oraz organizacjami społecznymi, politycznymi, zawodowymi, jednostkami i zakładami budżetowymi.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego, rozliczanie płatności zagranicznych