linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Western Union –

Oferta Oferta dla Ciebie Western Union

Western Union

Przekazy pieniężne Western Union to:

Aby wysłać przekaz pieniężny wystarczy w dowolnym Oddziale Banku wypełnić formularz „WPŁATA”. Po nadaniu przekazu otrzymają Państwo Numer Kontrolny Transmisji (MTCN), który przekazywany jest przez Państwa adresatowi przekazu. Adresat, po uzyskaniu numer MTCN, może zgłosić się do dowolnej agencji Western Union, gdzie po przedłożeniu dowodu tożsamości dokona wypłaty przekazu.

Przekazy pieniężne Western Union dedykowane są osobom fizycznym.

Informujemy, iż zarówno wysłanie, jak i odbiór przekazu pieniężnego Western Union w walutach obcych, realizowane jest w I Oddziale Banku Spółdzielczego w Koninie, ul. Kościelna 6.

Szczegóły w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej.