linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

nPodpis –

Aplikacja nPodpis służy do podpisywania operacji w serwisie Internet Banking dla Firm. Współpracuje  z kartami CryptoCard i Athena IDProtect (opis znajduje się w instrukcjach: Internet Banking – generacja certyfikatu i obsługa karty CryptoCard.pdf i Internet Banking – generacja certyfikatu i obsługa karty Athena IDProtect.

Instrukcja aplikacji nPodpis do obsługi certyfikatu