linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Bank Spółdzielczy w Koninie laureatem „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego” –

Bank Spółdzielczy w Koninie laureatem „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego”

Organizowana od 23 lat Gala Powiatu Konińskiego stanowi symboliczny wyraz wdzięczności samorządu powiatu dla osób i podmiotów, które wyróżniają się pracą oraz aktywnością społeczną. Wydarzenie ma na celu uhonorowanie dorobku najlepszych, najefektywniejszych firm prowadzących swoją działalność w powiecie konińskim, a także docenienie osób i instytucji społecznych, które dostrzegają potrzebę działania dla dobra powiatu i stanowią doskonały przykład połączenia własnych zainteresowań i ambicji z tym, co jest ważne dla samorządu oraz naszych mieszkańców.

Bank Spółdzielczy w Koninie obsługując ponad 15 tys. klientów przyczynia się do rozwoju powiatu konińskiego i jego mieszkańców. Poza bankową obsługą klientów wspiera również lokalne inicjatywy dotyczące rozwoju przedsiębiorczości oraz angażuje się w wydarzenia sportowe, kulturalne czy społeczne na terenie powiatu konińskiego. Bank Spółdzielczy w Koninie to nowoczesne rozwiązania w parze z bankowością opartą o spółdzielcze wartości, bliskie i trwałe relacje z klientem oraz indywidualne podejście w wymiarze bankowości lokalnej.