linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zapytanie ofertowe - Bank Spółdzielczy w Koninie

Zapytanie ofertowe

Bank Spółdzielczy w Koninie zaprasza do składania Ofert w przedmiocie Zamówienia dotyczącego wykonania:

1. „Prac związanych z odwodnieniem rur spustowych przy budynku Banku Spółdzielczego w Koninie/Oddział w Tuliszkowie ul. Haliny Oleksiak 1, 62-740 Tuliszków, dz. 980/2”.

2. „Remontu dachu na budynku Banku Spółdzielczego w Koninie/Oddział w Tuliszkowie ul. Haliny Oleksiak 1, 62-740 Tuliszków, dz. 980/2”.

3. „Remontu elewacji na budynku Banku Spółdzielczego w Koninie/Oddział w Tuliszkowie ul. Haliny Oleksiak 1, 62-740 Tuliszków, dz. 980/2”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Przedmiar.Etap I.KST

Przedmiar.Etap II.KST

Przedmiar.Etap III.KST