Szanowny Rencisto/Emerycie!!!

Zapraszamy do otwierania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego SENIOR na wpływy świadczeń emerytalno - rentowych oraz zasiłków rodzinnych/okresowych z KRUS i ZUS w 16 naszych placówkach bankowych (lista placówek).
Proponujemy Państwu atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku Senior, a mianowicie:

1) otwarcie rachunku - bez opłat
2) prowadzenie rachunku - bez opłat, przez 12 miesięcy,
3) wypłaty kasowe z ROR - bez opłat, przez 12 miesięcy,
4) wpłaty kasowe na ROR - bez opłat, przez 12 miesięcy,
5) przelewy z ROR - 1 przelew w miesiącu bez opłat,
6) wyciągi - 1 wyciąg w miesiącu bez opłat,
7) wypłaty kartą płatniczą - bez opłat w ponad 3000 bankomatów banków spółdzielczych i ich zrzeszeń oraz w 14 bankomatach BS Konin (lista bankomatów).

Wybierając nasz Bank wybieracie Państwo Bank bezpieczny, wiarygodny, przyjazny, nowoczesny:
- jesteśmy Bankiem bezpiecznym, bo kapitał Banku i współczynnik wypłacalności spełnia normy stawiane bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego,
- jesteśmy Bankiem wiarygodnym, bo posiadamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wywodzimy się z Waszych środowisk, swoją działalność prowadzimy w Waszym środowisku od ponad 110 lat zaspakajając wszystkie potrzeby finansowe lokalnych społeczności,
- jesteśmy Bankiem przyjaznym, bo staramy się by każdy klient był kulturalnie obsłużony – służymy doradztwem,
- jesteśmy Bankiem nowoczesnym, bo jesteśmy dobrze uzbrojeni technicznie i informatycznie, posiadamy profesjonalną i odpowiedzialną kadrę.

W ofercie posiadamy wszystkie produkty bankowe, od prowadzenia rozliczeń, poprzez rachunki bankowe w systemie online, szeroką gamę produktów depozytowych i kredytowych, Internet banking, karty płatnicze oraz 14 własnych bankomatów (lista bankomatów).

Bank Spółdzielczy w Koninie – Twoim Bankiem

                                                                  Zarząd
                                                                  Banku Spółdzielczego w Koninie