Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje

Międzynarodowa debetowa karta płatnicza z funkcją ,,zbliżeniową’’, za pomocą której można dysponować środkami na rachunku, dokonując w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty,
  • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie kart,
  • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność na terenie kraju

Ponadto kartą można dokonywać :

  • wypłaty gotówki w bankomatach sieci SGB i BPS (bez prowizji) oraz w bankomatach obcych banków,
  • płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w terminal POS (zarówno w terminalach tradycyjnych, jak i zbliżeniowych),
  • zakupów przez Internet, zakupów telefonicznych i dokonywanych drogą pocztową.

W przypadku utraty którejkolwiek z kart- zagubienia jej lub gdy karta zostanie skradziona- fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia:

- telefonicznie (numer dostępny całą dobę) - 22 515 31 50,
- dzwoniąc z zagranicy- +48 22 515 31 50,
- osobiście w jednostce Banku.