Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do składania ofert dotyczących modernizacji placówek Banku Spółdzielczego w Koninie
(Oddział w Wilczynie i Oddział w Starym Mieście)
, zgodnie z przedłożoną „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”.

Oferta Nr 1 – demontaż, wykonanie i montaż balustrad, słupków i poręczy.
Oferta Nr 2 – modernizacja schodów przy wejściu do budynku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koninie.