Statut Banku Spółdzielczego w Koninie (pobierz)

Schemat struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Koninie (pobierz)

Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koninie (pobierz)

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (pobierz)

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Koninie (pobierz)

Ocena stosowania ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Koninie (pobierz)