Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje

Proponowany Porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przyjęcie Porządku obrad.
 4. Przyjęcie „Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich w Banku Spółdzielczym w Koninie”
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koninie za 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koninie za 2017 rok.
 7. Rozpatrywanie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie Oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koninie za rok 2017.
 10. Indywidualna ocena kwalifikacji kandydatów do wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej.
 11. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koninie w kadencji na lata 2018-2022.
 12. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
 13. Wnioski i postulaty.
 14. Zakończenie Zebrania.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koninie