Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje

Misja i Wizja

Misja Banku

Wysoka jakość i uniwersalny charakter świadczonych usług, nowoczesne rozwiązania w parze z bankowością opartą o spółdzielcze wartości.

Wizja Banku

Wysoka jakość i uniwersalny charakter świadczonych usług, nowoczesne rozwiązania w parze z bankowością opartą o spółdzielcze wartości.

Historia Banku


Historia Banku Spółdzielczego w Koninie sięga końca XIX wieku. Dokumentem świadczącym o utworzeniu Banku jest pisany w języku rosyjskim Statut Konińskiego Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego zatwierdzony w dniu 18 września 1899 roku przez ministerstwo finansów Imperium rosyjskiego w Petersburgu. Inicjatywa powstania Towarzystwa zrodziła się wśród grona lokalnych patriotów rekrutujących się z ziemian, przemysłowców i inteligencji ziemi konińskiej.

Celem powołania Towarzystwa była walka z lichwą, obrona polskości przed zaborcą rosyjskim, podnoszenie świadomości społecznej i narodowej oraz rozwój kultury polskiej wśród miejscowej ludności. Jak wynika ze statutu do zadań Towarzystwa należało udzielanie tanich i dogodnych pożyczek rolnikom, rzemieślnikom i kupcom na rozwój ich gospodarstw i warsztatów, przyjmowanie oszczędności oraz pośredniczenie przy zakupie i sprzedaży wytworów pracy swoich członków.

Na przestrzeni 110 letniej działalności Bank dostarcza niezbędnej pomocy finansowej swoim członkom oraz licznym klientom, zawsze czynnie uczestniczy w życiu społeczno – gospodarczym i kulturalnym miasta Konina i regionu. Dynamiczny rozwój Banku Spółdzielczego w Koninie nastąpił w latach 1990 – 1999. Bank doskonale dostosował się do nowych reguł gospodarki rynkowej, poszerzył obszar działania poprzez przyłączenie 8 banków spółdzielczych oraz utworzenie dwóch nowych placówek w terenie.

Zmiany organizacyjne związane z poszerzeniem terenu działania, modernizacja posiadanej bazy materialnej oraz wprowadzanie nowych technologii służą ulepszeniu i usprawnieniu funkcjonowania Banku pozwalając na zwiększenie kapitałów własnych oraz osiąganie bardzo dobrych wyników i umocnienie jego potencjału ekonomicznego. Aktualnie koniński Bank Spółdzielczy posiada 16 placówek operacyjnych połączonych ze sobą systemem on-line. Zasięgiem działania obejmuje miasta Konin i Turek oraz gminy Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Golinę, Stare Miasto, Rychwał, Grodziec, Tuliszków, Władysławów i Przykonę. W Banku zatrudnionych jest 116 doskonale znających klientów i dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Bankomaty

Lista bankomatów Banku Spółdzielczego w Koninie

1. Konin, ul. Bankowa 3
2. Konin, ul. Szpitalna 45
3. Konin, ul. Łężyńska 1A
4. Konin-Zatorze, ul. Chopina 16A
5. Konin-Gosławice, ul. Gosławicka 2
6. Golina, ul. Strażacka 5
7. Grodziec, ul. Główna 22
8. Kazimierz Biskupi, ul. M. Konopnickiej 10
9. Kramsk, ul. Wojska Polskiego 9
10. Krzymów, ul. Kościelna 3
11. Przykona, ul. Szkolna 7
12. Rychwał, Plac Wolności 2
13. Stare Miasto, ul. Główna 18
14. Tuliszków, ul. Haliny Oleksiak 1
15. Turek, ul. Piłsudskiego 2
16. Wilczyn, ul. Strzelińska 12A

Kliknij i zobacz pełną listę bankomatów

O Banku


Bank Spółdzielczy w Koninie jest największą placówką bankowości spółdzielczej we wschodniej Wielkopolsce. Pomimo rosnącej konkurencji ze strony licznych banków komercyjnych Bank Spółdzielczy w Koninie posiada znaczący udział w lokalnym rynku usług finansowych, a dzięki wdrażaniu nowoczesnych usług i technologii Bank oferuje produkty depozytowo – kredytowe oraz systemy rozliczeń jakościowo nie odbiegające od oferty banków komercyjnych.

Od wielu lat koniński Bank Spółdzielczy osiąga zadowalające wyniki finansowe, ciągle rośnie grono naszych klientów, którzy nam zaufali, następuje wzrost udzielanych kredytów oraz otwieranych rachunków depozytowych i rozliczeniowych. Coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się międzynarodowe karty płatnicze, bank internetowy oraz inne nowoczesne produkty oferowane przez Bank. Bank Spółdzielczy systematycznie rozszerza współpracę z samorządami aktywnie uczestnicząc w rozwoju gospodarczym środowiska lokalnego. Osiągane wyniki oraz rozmiary prowadzonej działalności stawiają Bank Spółdzielczy w Koninie w gronie dużych, dobrych i bezpiecznych banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Ambicją Banku jest zapewnienie swoim członkom i klientom wysokiej jakości usług, poszerzanie oferty o nowe produkty po możliwie niskiej cenie.

Główne atuty naszego Banku to wyłącznie polski kapitał, tradycja na rynku usług finansowych, bliski i łatwy dostęp klienta do placówek bankowych, przyjazny sposób traktowania klientów.  Koniński Bank Spółdzielczy poprzez dużą sieć swoich placówek, wydłużony czas obsługi, bank internetowy oraz sieć 14 bankomatów stara się być zawsze blisko swoich Klientów- zgodnie z hasłem „Bank Spółdzielczy zawsze po drodze”. U nas można liczyć na profesjonalna obsługę, bogatą ofertę produktów depozytowych i kredytowych zaspakajających potrzeby i oczekiwania naszych Klientów z możliwością negocjacji ich cen. Jesteśmy bankiem nowoczesnym, uniwersalnym ze 110 letnią tradycją. Pracujemy w tym środowisku i dla tego środowiska.

Poza działalnością stricte bankową prowadzimy także działalność społeczno – wychowawczą i kulturalno – oświatową, wspierając finansowo jednostki i organizacje funkcjonujące na terenie działania Banku.